Vineri, Martie 14, 2008, 12:53 PM 

Initiative Comunitare de Tineret 2008

Ghidul solicitantului

Metodologie Initiative Comunitare de Tineret 2008

Programul Initiative Comunitare de Tineret 2008

Tipul programului:
· Program national de sprijinire a initiativelor comunitare in domeniul stimularii participarii civice, educative, culturale si economice a tineretului.

Scop:
· Sprijinirea tinerei generatii pentru dobândirea unor abilitati, deprinderi, cunostinte specifice, necesare afirmarii si valorificarii potentialului propriu, in vederea integrarii cu succes in societatea româneasca si in spatiul Uniunii Europene, prin stimularea participarii civice.

Obiectiv strategic:
· Stimularea participarii civice a tinerilor si incurajarea structurilor neguvernamentale de/pentru tineret pentru derularea unor proiecte in domeniul implementarii politicilor pentru tineret si sustinerea cu prioritate a structurilor nou infiintate (anii 2007, 2008).

Obiective generale:
· Incurajarea tinerilor si sustinerea lor in asumarea activa si responsabila a rolului de promotori ai schimbarilor pozitive si durabile la nivelul comunitatii de apartenenta.
· Cresterea sanselor si capacitatilor de integrare socio-profesionala a tinerilor lipsiti de oportunitati.
· Dezvoltarea capacitatilor institutionale si de management a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret in vederea facilitarii accesului la resursele oferite in cadrul diverselor programe de finantare , nationale si internationale disponibile si a asumarii cu succes a unor sarcini si responsabilitati in domeniul politicilor publice destinate tineretului din România.
· Promovarea valorilor europene;

Obiective specifice:
· Atragerea, intr-un numar cât mai mare a tinerilor din mediul rural catre initiative comunitare/locale;
· Orientare vocationala si dezvoltare de abilitati complementare necesare accesului tinerilor pe piata muncii;
· Dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru initierea propriei afaceri ;
· Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret pentru gestionarea eficienta a activitatilor programelor/proiectelor derulate ;
· Formarea deprinderilor specifice managementului asociativ;
· Promovarea valorilor europene: cetatenie europeana, educatie/ formare continua , toleranta, unitate in diversitate, parteneriat, egalitate de sanse etc.;
· Sprijinirea integrarii sociale a grupurilor de tineri aflati in situatie de risc; (prevenirea comportamentelor deviante/antisociale: violenta, delicventa juvenila, consum si/sau trafic de substante psiho-active, etc.);
· Utilizarea creativitatii cultural-artistice ca mijloc de exprimare si educatie non-formala .
· Recunoasterea si incurajarea voluntariatului ca instrument de educatie non-formala si stimulare a participarii civice a tinerilor.
· Multiplicarea in teritoriu a actiunilor de tineret derulate de ANSIT.

SUMA DISPONIBILA PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILA , OFERITA DE AUTORITATEA FINANTATOARE - ANSIT
· Suma minima – 5.000 lei
· Suma maxima – 30.000 lei

Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului in afara celor obtinute din finantarile de la Autoritatea Nationala pentru Tineret si/sau ANSIT, sub forma contributiei financiare in numerar. Contributiile in natura nu sunt acceptate si nu sunt considerate ca parte din co-finantare.

Durata:
Durata unui proiect nu poate depasi 4 luni si nu poate fi mai mica de 2 luni.

Tipuri de activitati eligibile:
Finantarea va fi acordata proiectelor care raspund uneia sau mai multora din urmatoarele activitati:
· Training-uri/stagii de formare de/pentru tineri din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret;
· Campanii de informare /advocacy;
· Servicii comunitare directe pentru tineri sau care sa implice tinerii;
· Targuri de Joburi;
· Targuri de ONG-uri;
· Evenimente cu impact local/comunitar;
· Expozitii;
· Activitati cultural-artistice;
· Evenimente locale, forumuri, intâlniri cu personalitati publice;
· Activitati/evenimente sportive;
· Tabere de creatie/arta;
· Actiuni de ecologizare (campanie de mediu pentru stimularea voluntariatului);
· Studii/cercetari suport pentru derularea proiectului

Grupurile tinta ale proiectelor depuse de catre solicitanti: Tineri defavorizati, Tineri elevi si studenti, Tineri din mediul rural, Tineri din organizatiile neguvernamentale de/si pentru tineret, Tineri aflati in situatie de risc, Comunitati locale

Termenul limita de primire a Cererilor de finantare este 17 aprilie 2008, ora 16.00.
Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau prin fax, pâna cel târziu la 7 aprilie 2008 la adresa de mai jos, indicând clar numarul de referinta al prezentei Cereri de oferta de proiecte la e-mail: mihaela.diaconu@ansitromania.ro sau fax: 021-310.32.51 in atentia: DSIT, Diaconu (Clot) Mihaela – responsabil program. Raspunsurile la intrebarile primite vor fi transmise solicitantilor pana cel tarziu 14 aprilie 2008. Intrebarile transmise impreuna cu raspunsurile, vor fi publicate pe Internet la adresa: http://www.ansitromania.ro/

Perioada la care Autoritatea Finatatoare isi planifica sa informeze solicitantii cu privire la rezultatul evaluarii cererii de finantare nerambursabila este inceputul lunii mai 2008 (aceasta perioada este doar orientativa).

Programul ICT 2008 se incadreaza in obiectivele si masurile indicative cuprinse in calendarul de aplicare a masurilor si actiunilor pentru indeplinirea prevederilor Programului de Guvernare 2005-2008, cap.21 „Politica privind sustinerea tinerei generatii”, precum si in obiectivele strategice ale Planului National de Actiune pentru Tineret – Romania (PNAT-R) – (cresterea participarii tinerilor la viata societatii; reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala).Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
Str. Nicolae Titulescu Nr. 2,
CARPATEX
- corp adminstrativ, etaj 2,
Brasov 500010

ALBA BRASOV COVASNA 
HARGHITA MURES SIBIU

Cautare

Categorii

Guvern

ADR centru

Fonduri Structurale

edu

Euractiv

caleidoscop

pontweb

powered by
www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare